• društvena odgovornost

POLITIKA UPRAVLJANJA PRITUŽBAMA/PRIGOVORIMA

Aktivnosti koje se odnose na pritužbe/prigovore/reklamacije kupaca odnosno korisnika usluga smatraju se i tretiraju od strane Nord Produkt-a kao jedan od najvažnijih segmenata u poslovanju i odnosu s klijentima. Svakoj pritužbi/prigovoru/reklamaciji Nord Produkt prilazi sa željom da klijentima iskaže potpunu profesionalnost, pravednost i zakonitost postupanja čime istovremeno naglašava i svoje odgovorno poslovanje. U svrhu postizanja odgovarajućih ciljeva, Nord Produkt ima posebnu Proceduru za upravljanje pritužbama/prigovorima/reklamacijama. Procedurom su određeni svi postupci i rokovi koji se odnose na aktivnosti vezano za pritužbe/prigovore/reklamacije te su precizno utvrđeni svi subjekti koji u tome sudjeluju. Kontinuirana analiza zaprimljenih pritužbi/prigovora/reklamacija te donošenje odgovarajućih zaključaka u službi su stalnom nastojanju Nord Produkta-a za podizanje kvalitete proizvoda i usluga te zadovoljstva klijenata.

INFORMACIJE O NAČINU PODNOŠENJA PRITUŽBI/PRIGOVORA

Svoje pritužbe/prigovore/reklamacije kupci ili korisnici usluga mogu uputiti na sljedeće načine:

  • Poštom na adresu: Nord Produkt d.o.o. , Bobovica 8a, 10430 Samobor
  • Telefaksom na broj: 01 3376-691
  • Elektroničkom poštom na adresu:
  • Predajom dopisa radniku poslovnice.

U prigovoru je, prije svega, potrebno navesti: - identifikacijske podatke (ime i prezime, adresa, OIB, broj računa) - što precizniji opis događaja/dokumenta koji je predmet pritužbe/prigovora - odgovarajuće dokaze (ako ih kupac posjeduje ili bi ih trebao posjedovati) Sukladno zakonskim odredbama, krajnji rok za odgovor na pritužbu/prigovor ili reklamaciju je 15 dana od primitka prema Zakonu o zaštiti potrošača. U slučaju da kupac nije zadovoljan rješenjem prigovora, dopis mogu ponovno uputiti na gore navedene adrese gdje će se predmet još jedno preispitati. Također, ovisno i o problematici predmeta, na raspolaganju imaju i druga nadležna tijela kao što su: - Udruga za zaštitu potrošača i sl.,  Sud časti pri HGK.

Zaštita osobnih podataka

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:
Željko Babić
Voditelj odjela organizacije, tehnologije i nadzora
Nord Produkt d.o.o.
10430 Samobor, Bobovica 8a
Tel.: +385(1) 7777-606 Fax.: +385(1) 3376-691
E-mail: